sejrupvilladsen.dk

FORSIDE  
·  BIBLIOGRAFI   ·  FOREDRAG  ·  NOTATER  ·  CURRICULUM


Bibliografi for Holger Villadsen

Efterfølgende personlige bibliografi anfører titlerne i omvendt kronologisk rækkefølge -  seneste titler først.


Baggers Alterbog 1688. Forhistorie, indledning og tekstudgave.
København: Books on Demand 2022, 448 s.
[ISBN: 978-4304-978-6. Hardcover. 390 kr. Findes også som e-bog. Kan købes i almindelig boghandel eller direkte fra forlaget: www.bod.dk].

Da Niels Palladius var vicebiskop i Maribo 1544-46 – i: Lolland-Falsters Historiske Samfund, Årbog 2022, 110. årgang (2022),  83-98.

Evangelielæsningens placering og funktion i dansk højmesseordning – i: Dansk Teologisk Tidsskrift 84 (2021), 48-91.

Bibliographia Patristica Nordica 1508-2016. Bind II: Alfabetisk Afdeling. Revideret udgave 2021. E-bog på adressen: https://patristik.dk/ebog/BPN-II.pdf.

Bibliographia Patristica Nordica 1508-2016. Bind I: Systematisk Afdeling. Revideret udgave 2021, 550 s. E-bog på adressen https://patristik.dk/ebog/BPN-I.pdf

Three or Two Readings in Early Byzantine Liturgy? – i: Patristica Nordica Annuaria 35 (2020), 99-107.

In illo tempore. Evangelieperikoper og kirkeår i Rom i 600-tallet. (= Patristik 21), 2020, 54 s. Netpublikation på adressen www.patristik.dk/Patristik21.pdf.

Ordet og nadveren. Artikler og foredrag om dansk liturgi. København: Books on Demand 2020, 220 s. ISBN: 978-87-4301-457-7.
[Indeholder følgende tidligere artikler: Nikænum i dansk liturgisk tradition 2008, Gammeltestamentlige læsninger på reformationstiden 2010, "På gudstjenestens betingelser" 2015, Det liturgiske arbejde i Folkekirken 2016, Reformationen og gudstjenesterne 2017, "I kor med alle engle" 2018].
[100 kr. Kan købes i almindelig boghandel eller direkte fra forlaget: www.bod.dk].

"I kor med alle engle". Om oldkirkelige spor i dansk nadverliturgi. (= Patristik 16), 2018, 48 s. Netdokument på adressen www.patristik.dk/Patristik16.pdf
[Genoptrykt i: Holger Villadsen, Ordet og nadveren, Kbh. 2020, 167-220].

"På gudstjenestens betingelser". Om valget af gammeltestamentlige perikoper i Den Danske Alterbog (1992) – i: Bibelen i gudstjenesten, red. af Gitte Buch-Hansen og Frederik Poulsen, Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet 2015, 109-127.
Bogen er gratis tilgængelig som e-bog via adressen: www.teol.ku.dk/csbb.
[Genoptrykt i: Holger Villadsen, Ordet og nadveren, Kbh. 2020, 97-120].

Nordisk Patristik 2009-2012. En bibliografisk oversigt. (= Patristik 12), 2015, 44 s. Netdokument på adressen www.patristik.dk/Patristik12.pdf.

"Den Nikænske Trosbekendelse i folkekirken". Kronik i Kristeligt Dagblad den 11. juni 2014 af Karsten Nissen og Holger Villadsen. Manuskriptet findes her: KD110614.pdf.

Nordisk Patristisk Bibliografi. Bind II: Alfabetisk afdeling. København: Books on Demand 2012, 496 s. ISBN: 978-87-7114-561-8.
[385 kr. Kan bestilles fra forlaget. Klik her].

Nordisk Patristisk Bibliografi. Bind I: Systematisk afdeling. København: Books on Demand 2011, 480 s. ISBN: 978-87-7114-369-0.
[375 kr. Kan bestilles fra forlaget. Klik her].

Folkekirkens gudstjenestereform 1992. Liturgiske artikler og foredrag. København: Books on Demand 2011, 268 s. ISBN: 978-87-7114-249-5.
[Indeholder følgende tidligere artikler: Arv og ændring 1989, Tilbagemeldinger 1989, Introduktion til biskoppernes gudstjenesteoplæg 1991, artikler i  Menighedsrådenes Blad 1991-1993, Den nye alterbog og højmesseordning 1992, Opfølgende bemærkninger til den nye gudstjenesteordning 1994, Gudstjenestepraksis 1995].
[150 kr. Kan bestilles fra forlaget. Klik her].

Gammeltestamentlige læsninger og kirkeår i Danmark på reformationstiden – i: Kirkehistoriske Samlinger 2010, 7-49.
[Genoptrykt i: Holger Villadsen, Ordet og nadveren, Kbh. 2020, 47-96].

Perikoper og kirkeår i oldkirken. Jerusalem, Konstantinopel og Rom. København: Books on Demand 2010, 212 s. ISBN: 978-87-7691-470-7.
[Indeholder følgende tidligere artikler: Skrifternes segl 1987, Epistel eller udgangslæsning 1987, Det ældste lektionar fra Jerusalem 1989, Det tidlige perikopesystem i Konstantinopel 1991, Würzburger Comes 2009].
[140 kr. Kan bestilles fra forlaget. Klik her].

Würzburger Comes. En brik til historien om første tekstrække. (= Patristik 10), 2009, 47 s. Netdokument på adressen www.patristik.dk/Patristik10.pdf.
[Genoptrykt i Perikoper og kirkeår i oldkirken, Kbh. 2010, 129-179].

Nordisk patristik 2005-2008. En bibliografisk oversigt – i: Meddelanden från Collegium Patristicum Lundense 25 (2010), 19-48.

Nikænum i dansk liturgisk tradition – i: Dansk Teologisk Tidsskrift 71 (2008), 1-27.
Online fra DTT.
[Genoptrykt i: Holger Villadsen, Ordet og nadveren, Kbh. 2020, 15-46].

Nordisk Liturgi. Websted på www.nordiskliturgi.dk. Kortfattet oversigt over aktuelle liturgiske ordninger i de lutherske kirker i Norden: Danmark, Finland, Førøerne, Grønland, Island, Norge og Sverige. Oprettet i 2008.

Nordisk patristik 2001-2004. En bibliografisk oversigt – i: Meddelanden från Collegium Patristicum Lundense 22 (2007), 23-46.  Manuskriptet findes her som: NP2001.pdf.

Dansk oldkirkeforskning 1960-2000. Forelæsning ved Henning Lehmanns 40-års jubilæum ved Aarhus Universitet samt bilag med bibliografi. (= Patristik 6), 2007, 56 s. Netdokument på adressen www.patristik.dk/Patristik6.pdf.

Nordisk patristik 1997-2000. En bibliografisk oversigt – i: Meddelanden från Collegium Patristicum Lundense 21 (2006), 19-38. Manuskriptet findes her som: NP1997.pdf.

Medudgiver og redaktør af internettidsskriftet "Patristik", der udgives på www.patristik.dk.

Nordisk patristik 1993-1996. En bibliografisk oversigt –  i: Meddelanden från Collegium Patristicum Lundense 19 (2004), 16-31. Manuskriptet findes her som: NP1993.pdf. Det omfatter dog perioden 1993-2000.

Bibliografi. Bøger og artikler af Henning Lehmann – i: Dannelse, Uddannelse, Universiteter. Festskrift til Henning Lehmann den 31. januar 2002, red. af Carsten Bach-Nielsen, Århus: Aarhus Universitetsforlag 2002, 427-431.

Hellig Trefoldigheds Kilde i Kappel Sogn. Dokumenter og beretninger om kilden. Nakskov: Kappel Stubmøllelaug 2002, 42 s. Hæftet findes også her som rent tekstdokument uden tegningerne fra den trykte version: Kildepjece.pdf.

Nordisk Patristisk Bibliografi. Systematisk opbygget internetbibliografi på www.patristik.dk. Oprettet i 2001, ajourføres løbende og omfatter ca. 6000 titler.

Syng en ny sang for Herren. I anledning af forslag til ny salmebog – i: Stiftsbog og Landemodeakt for Lolland-Falsters Stift, Maribo 2000, 5-8.

Sogne og pastorater i Lolland Søndre Provsti. En samling bidrag til belysning af små sognes forhold, red. af Holger Villadsen. Nakskov: Lolland Søndre Provsti 1999, 48 s. Manuskriptet findes her som: Debatbog1999.pdf.

Nordiske oversættelser af patristisk litteratur 1577-1998 – i: Meddelanden från Collegium Patristicum Lundense 14 (1999), 12-45. Manuskriptet findes her som: NOP1998.pdf.

(Medarbejder på) Bibliographia Patristica. Internationale patristische Bibliographie. In Verbindung mit vielen Fachgenossen herausgegeben von Kurt Schäferdiek, vol. XXXIII-XXXV: Die Erscheinungen der Jahre 1988-1990, Berlin: Walter de Gruyter 1997.

Gudstjenestepraksis 1995. Redegørelse for resultatet af en spørgeskemaundersøgelse i efteråret 1995 vedrørende brugen af gudstjenesteordning –  i: Præsteforeningens Blad 86 (1996), 761-772. Manuskriptet kan findes her som: PFB1996.pdf. Genoptrykt i: Folkekirkens gudstjenestereform 1992, Kbh. 2011, 241-261.

Nordisk patristik 1989-1992. En bibliografisk oversigt – i: Meddelanden från Collegium Patristicum Lundense 10 (Lund 1995), 12-32. Manuskriptet findes her som: NP1989.pdf.

[Medarbejder på] Bibliographia Patristica. Internationale patristische Bibliographie. In Verbindung mit vielen Fachgenossen herausgegeben von Kurt Schäferdiek, vol. XXX-XXII: Die Erscheinungen der Jahre 1985-1987, Berlin: Walter de Gruyter 1994.

[Medarbejder på] Musiktillæg. Bind I: Enstemmig udgave. København: Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 1994, 181 s.

[Medarbejder på] Musiktillæg. Bind II: Flerstemmig udgave. København: Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 1994, 127 s.

Opfølgende bemærkninger til den nye gudstjenesteordning – i: Præsteforeningens Blad 84 (1994), 377-386. Manuskriptet kan findes her som: PFB1994.pdf. Genoptrykt i: Folkekirkens gudstjenestereform 1992, Kbh. 2011, 223-240.

[Sekretær og liturgisk konsulent på] Tillæg til Alterbogen. København: Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 1993, 331 s.

[Sekretær og liturgisk konsulent på] Ritualbog. København: Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 1992, 198 s.

[Sekretær og liturgisk konsulent på] Den Danske Alterbog. Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992. København: Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 1992, 503 s.

Den nye alterbog og højmesseordning – i: Præsteforeningens Blad 82 (1992), 873-883. Manuskriptet kan findes her som: PFB1992.pdf. Genoptrykt i: Folkekirkens gudstjenestereform 1992, Kbh. 2011, 155-176.

Artikler om ny gudstjenesteordning i Menighedsrådenes Blad 1991-1993:
(1) Frihed til lokal selvbestemmelse, 1991, nr. 10, s. 380-384.
(2) Evangelielæsning og prædiketekst, 1991, nr. 11, s. 428-431.
(3) Gudstjenestens  læsninger og indledningskollekten, 1991, nr. 12, s. 471-475.
(4) Nadveren, 1992, nr. 1, s. 30-32.
(5) Gudstjenestens bønner, 1992, xx.
(6) Folket og gudstjenesten, 1992, nr. 6, s. 28-29.
Nye ritualer, 1992, nr. 9, s. 9-11.
Alterbogstillæg og musiktillæg, 1993, nr. 3, s. 6-8.
En sammenskrevet version findes her som: HVIL-02.pdf. Artiklerne er genoptrykt i: Folkekirkens gudstjenestereform 1992, Kbh. 2011,

Det tidlige perikopesystem i Konstantinopel ifølge Severian af Gabala – i: Florilegium patristicum. En festskrift till Per Beskow, sammanstäld av Gösta Hallonsten m.fl., Delsbo: Bokförlaget Åsak 1991, 233-257. Manuskriptet kan findes her som: Beskow1991.pdf. Genoptrykt i: Perikoper og kirkeår i oldkirken, Kbh. 2010, 101-127.

Introduktion til biskoppernes gudstjenesteoplæg juni 1991 – i: Præsteforeningens Blad 81 (1991), 749-757. Manuskriptet kan findes her som: PFB1991.pdf. Genoptrykt i: Folkekirkens gudstjenestereform 1992, Kbh. 2011, 61-76.

(Sekretær og liturgisk konsulent på:) Oplæg til Gudstjenesteordning, udarbejdet af biskopperne juni 1991. Frederiksberg: Materialecentralen 1991, XVI+416 s.

Nordisk Patristik 1981-1988. En bibliografisk oversigt – i: Meddelanden från Collegium Patristicum Lundense 5 (1990), 26-48. Manuskriptet findes her som: NP1981.pdf.

Arv og ændring. Om arbejdet med revision af den danske gudstjenesteordning – i: Helsingør Stiftsbog 1989, 59-64. Manuskriptet kan findes her i en lidt anden form og med en anden titel: HVIL-06.pdf. Genoptrykt i oprindelig form i: Folkekirkens gudstjenestereform 1992, Kbh. 2011, 17-25

Brugen af Det gamle Testamente i det ældste lektionar fra Jerusalem – i: Overleveringen fra Herren, udg. af Udvalget for Konvent for Kirke og Theologi, Sabro 1989, 35-57. Genoptrykt i: Perikoper og kirkeår i oldkirken, Kbh. 2010, 71-100.

Tilbagemeldinger på Liturgikommissionens alterbogsforslag – i: Kritisk forum for praktisk teologi 35 (1989), 5-18. Manuskriptet kan findes her som: KFPT1989.pdf. Genoptrykt i: Folkekirkens gudstjenestereform 1992, Kbh. 2011, 27-42.

En ny dansk liturgisk særtradition? – i: Præsteforeningens Blad 78 (1988), 433-439.

Revision af dansk højmesse. Om et debatoplæg udarbejdet af Theologisk Konvent, Lolland-Falster – i: Stiftsbog og landemode-akt for Lolland-Falsters Stift, Maribo 1988, 70-79.

Skrifternes segl. En oversigt over de bibelske læsninger i østkirkens gudstjeneste i 4.-8. århundrede – i: Patristica Nordica 2, (= Religio 25),  Lund 1987, 107-138. Genoptrykt i: Perikoper og kirkeår i oldkirken, Kbh. 2010, 11-50.

Epistel eller udgangslæsning – i: Teologisk Forum nr. 7/87 (Tillæg til Kristeligt Dagblad 27. juni 1987), s. 4-6, og nr. 8/87 (Tillæg til Kristeligt Dagblad 24. august 1987), s. 6-8. Genoptrykt i: Perikoper og kirkeår i oldkirken, Kbh. 2010, 51-69.

Philon og den oldkirkelige skriftfortolkning – i: Judendom och kristendom under de första århundradena, vol. 2, Stavanger 1986, 93-112.

N. Krogh Rasmussen og H. Villadsen: Nordiske oversættelser af patristisk litteratur – i: Lumen 18 (1975), 73-97.

Bibelanvendelsen i de på græsk overleverede homilier af Severian af Gabala. Utrykt guldmedaljeafhandling ved Aarhus Universitet 1974, 470 s.
    Som et bilag til afhandlingen findes bl.a. et indeks over Severians bibelcitater og bibelallustioner. En skannet version af dette bilag findes her som: SG-01.pdf.

 

Tilbage til startside.