sejrupvilladsen.dk

FORSIDE  
·  BIBLIOGRAFI   ·  FOREDRAG  ·  NOTATER  ·  CURRICULUM


Bibliografi for Holger Villadsen

Efterfølgende personlige bibliografi anfører titlerne i omvendt kronologisk rækkefølge -  seneste titler først.

"I kor med alle engle". Om oldkirkelige spor i dansk nadverliturgi. (= Patristik 16), 2018, 48 s. Netdokument på adressen www.patristik.dk/Patristik.16.pdf

"På gudstjenestens betingelser". Om valget af gammeltestamentlige perikoper i Den Danske Alterbog (1992) – i: Bibelen i gudstjenesten, red. af Gitte Buch-Hansen og Frederik Poulsen, Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet 2015, 109-127.

Nordisk Patristik 2009-2012. En bibliografisk oversigt. (= Patristik 12), 2015, 44 s. Netdokument på adressen www.patristik.dk/Patristik12.pdf.

Nordisk Patristisk Bibliografi. Bind II: Alfabetisk afdeling. København: Books on Demand 2012, 496 s. ISBN: 978-87-7114-561-8.
[385 kr. Kan bestilles fra forlaget. Klik her].

Nordisk Patristisk Bibliografi. Bind I: Systematisk afdeling. København: Books on Demand 2011, 480 s. ISBN: 978-87-7114-369-0.
[375 kr. Kan bestilles fra forlaget. Klik her].

Folkekirkens gudstjenestereform 1992. Liturgiske artikler og foredrag. København: Books on Demand 2011, 268 s. ISBN: 978-87-7114-249-5.
[Indeholder følgende tidligere artikler: Arv og ændring 1989, Tilbagemeldinger 1989, Introduktion til biskoppernes gudstjenesteoplæg 1991, artikler i  Menighedsrådenes Blad 1991-1993, Den nye alterbog og højmesseordning 1992, Opfølgende bemærkninger til den nye gudstjenesteordning 1994, Gudstjenestepraksis 1995].
[150 kr. Kan bestilles fra forlaget. Klik her].

Gammeltestamentlige læsninger og kirkeår i Danmark på reformationstiden – i: Kirkehistoriske Samlinger 2010, 7-49.

Perikoper og kirkeår i oldkirken. Jerusalem, Konstantinopel og Rom. København: Books on Demand 2010, 212 s. ISBN: 978-87-7691-470-7.
[Indeholder følgende tidligere artikler: Skrifternes segl 1987, Epistel eller udgangslæsning 1987, Det ældste lektionar fra Jerusalem 1989, Det tidlige perikopesystem i Konstantinopel 1991, Würzburger Comes 2009].
[140 kr. Kan bestilles fra forlaget. Klik her].

Würzburger Comes. En brik til historien om første tekstrække. (= Patristik 10), 2009, 47 s. Netdokument på adressen www.patristik.dk/Patristik10.pdf.
[Genoptrykt i Perikoper og kirkeår i oldkirken, Kbh. 2010, 129-179].

Nordisk patristik 2005-2008. En bibliografisk oversigt – i: Meddelanden från Collegium Patristicum Lundense 25 (2010), 19-48.

Nikænum i dansk liturgisk tradition – i: Dansk Teologisk Tidsskrift 71 (2008), 1-27.
Online fra DTT.

Nordisk Liturgi. Websted på www.nordiskliturgi.dk. Kortfattet oversigt over aktuelle liturgiske ordninger i de lutherske kirker i Norden: Danmark, Finland, Førøerne, Grønland, Island, Norge og Sverige. Oprettet i 2008.

Nordisk patristik 2001-2004. En bibliografisk oversigt – i: Meddelanden från Collegium Patristicum Lundense 22 (2007), 23-46.  Manuskriptet findes her som: NP2001.pdf.

Dansk oldkirkeforskning 1960-2000. Forelæsning ved Henning Lehmanns 40-års jubilæum ved Aarhus Universitet samt bilag med bibliografi. (= Patristik 6), 2007, 56 s. Netdokument på adressen www.patristik.dk/Patristik6.pdf.

Nordisk patristik 1997-2000. En bibliografisk oversigt – i: Meddelanden från Collegium Patristicum Lundense 21 (2006), 19-38. Manuskriptet findes her som: NP1997.pdf.

Medudgiver og redaktør af internettidsskriftet "Patristik", der udgives på www.patristik.dk.

Nordisk patristik 1993-1996. En bibliografisk oversigt –  i: Meddelanden från Collegium Patristicum Lundense 19 (2004), 16-31. Manuskriptet findes her som: NP1993.pdf. Det omfatter dog perioden 1993-2000.

Bibliografi. Bøger og artikler af Henning Lehmann – i: Dannelse, Uddannelse, Universiteter. Festskrift til Henning Lehmann den 31. januar 2002, red. af Carsten Bach-Nielsen, Århus: Aarhus Universitetsforlag 2002, 427-431.

Hellig Trefoldigheds Kilde i Kappel Sogn. Dokumenter og beretninger om kilden. Nakskov: Kappel Stubmøllelaug 2002, 42 s. Hæftet findes også her som rent tekstdokument uden tegningerne fra den trykte version: Kildepjece.pdf.

Nordisk Patristisk Bibliografi. Systematisk opbygget internetbibliografi på www.patristik.dk. Oprettet i 2001, ajourføres løbende og omfatter ca. 6000 titler.

Syng en ny sang for Herren. I anledning af forslag til ny salmebog – i: Stiftsbog og Landemodeakt for Lolland-Falsters Stift, Maribo 2000, 5-8.

Sogne og pastorater i Lolland Søndre Provsti. En samling bidrag til belysning af små sognes forhold, red. af Holger Villadsen. Nakskov: Lolland Søndre Provsti 1999, 48 s. Manuskriptet findes her som: Debatbog1999.pdf.

Nordiske oversættelser af patristisk litteratur 1577-1998 – i: Meddelanden från Collegium Patristicum Lundense 14 (1999), 12-45. Manuskriptet findes her som: NOP1998.pdf.

(Medarbejder på) Bibliographia Patristica. Internationale patristische Bibliographie. In Verbindung mit vielen Fachgenossen herausgegeben von Kurt Schäferdiek, vol. XXXIII-XXXV: Die Erscheinungen der Jahre 1988-1990, Berlin: Walter de Gruyter 1997.

Gudstjenestepraksis 1995. Redegørelse for resultatet af en spørgeskemaundersøgelse i efteråret 1995 vedrørende brugen af gudstjenesteordning –  i: Præsteforeningens Blad 86 (1996), 761-772. Manuskriptet kan findes her som: PFB1996.pdf. Genoptrykt i: Folkekirkens gudstjenestereform 1992, Kbh. 2011, 241-261.

Nordisk patristik 1989-1992. En bibliografisk oversigt – i: Meddelanden från Collegium Patristicum Lundense 10 (Lund 1995), 12-32. Manuskriptet findes her som: NP1989.pdf.

[Medarbejder på] Bibliographia Patristica. Internationale patristische Bibliographie. In Verbindung mit vielen Fachgenossen herausgegeben von Kurt Schäferdiek, vol. XXX-XXII: Die Erscheinungen der Jahre 1985-1987, Berlin: Walter de Gruyter 1994.

[Medarbejder på] Musiktillæg. Bind I: Enstemmig udgave. København: Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 1994, 181 s.

[Medarbejder på] Musiktillæg. Bind II: Flerstemmig udgave. København: Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 1994, 127 s.

Opfølgende bemærkninger til den nye gudstjenesteordning – i: Præsteforeningens Blad 84 (1994), 377-386. Manuskriptet kan findes her som: PFB1994.pdf. Genoptrykt i: Folkekirkens gudstjenestereform 1992, Kbh. 2011, 223-240.

[Sekretær og liturgisk konsulent på] Tillæg til Alterbogen. København: Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 1993, 331 s.

[Sekretær og liturgisk konsulent på] Ritualbog. København: Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 1992, 198 s.

[Sekretær og liturgisk konsulent på] Den Danske Alterbog. Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992. København: Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 1992, 503 s.

Den nye alterbog og højmesseordning – i: Præsteforeningens Blad 82 (1992), 873-883. Manuskriptet kan findes her som: PFB1992.pdf. Genoptrykt i: Folkekirkens gudstjenestereform 1992, Kbh. 2011, 155-176.

Artikler om ny gudstjenesteordning i Menighedsrådenes Blad 1991-1993:
(1) Frihed til lokal selvbestemmelse, 1991, nr. 10, s. 380-384.
(2) Evangelielæsning og prædiketekst, 1991, nr. 11, s. 428-431.
(3) Gudstjenestens  læsninger og indledningskollekten, 1991, nr. 12, s. 471-475.
(4) Nadveren, 1992, nr. 1, s. 30-32.
(5) Gudstjenestens bønner, 1992, xx.
(6) Folket og gudstjenesten, 1992, nr. 6, s. 28-29.
Nye ritualer, 1992, nr. 9, s. 9-11.
Alterbogstillæg og musiktillæg, 1993, nr. 3, s. 6-8.
En sammenskrevet version findes her som: HVIL-02.pdf. Artiklerne er genoptrykt i: Folkekirkens gudstjenestereform 1992, Kbh. 2011,

Det tidlige perikopesystem i Konstantinopel ifølge Severian af Gabala – i: Florilegium patristicum. En festskrift till Per Beskow, sammanstäld av Gösta Hallonsten m.fl., Delsbo: Bokförlaget Åsak 1991, 233-257. Manuskriptet kan findes her som: Beskow1991.pdf. Genoptrykt i: Perikoper og kirkeår i oldkirken, Kbh. 2010, 101-127.

Introduktion til biskoppernes gudstjenesteoplæg juni 1991 – i: Præsteforeningens Blad 81 (1991), 749-757. Manuskriptet kan findes her som: PFB1991.pdf. Genoptrykt i: Folkekirkens gudstjenestereform 1992, Kbh. 2011, 61-76.

(Sekretær og liturgisk konsulent på:) Oplæg til Gudstjenesteordning, udarbejdet af biskopperne juni 1991. Frederiksberg: Materialecentralen 1991, XVI+416 s.

Nordisk Patristik 1981-1988. En bibliografisk oversigt – i: Meddelanden från Collegium Patristicum Lundense 5 (1990), 26-48. Manuskriptet findes her som: NP1981.pdf.

Arv og ændring. Om arbejdet med revision af den danske gudstjenesteordning – i: Helsingør Stiftsbog 1989, 59-64. Manuskriptet kan findes her i en lidt anden form og med en anden titel: HVIL-06.pdf. Genoptrykt i oprindelig form i: Folkekirkens gudstjenestereform 1992, Kbh. 2011, 17-25

Brugen af Det gamle Testamente i det ældste lektionar fra Jerusalem – i: Overleveringen fra Herren, udg. af Udvalget for Konvent for Kirke og Theologi, Sabro 1989, 35-57. Genoptrykt i: Perikoper og kirkeår i oldkirken, Kbh. 2010, 71-100.

Tilbagemeldinger på Liturgikommissionens alterbogsforslag – i: Kritisk forum for praktisk teologi 35 (1989), 5-18. Manuskriptet kan findes her som: KFPT1989.pdf. Genoptrykt i: Folkekirkens gudstjenestereform 1992, Kbh. 2011, 27-42.

En ny dansk liturgisk særtradition? – i: Præsteforeningens Blad 78 (1988), 433-439.

Revision af dansk højmesse. Om et debatoplæg udarbejdet af Theologisk Konvent, Lolland-Falster – i: Stiftsbog og landemode-akt for Lolland-Falsters Stift, Maribo 1988, 70-79.

Skrifternes segl. En oversigt over de bibelske læsninger i østkirkens gudstjeneste i 4.-8. århundrede – i: Patristica Nordica 2, (= Religio 25),  Lund 1987, 107-138. Genoptrykt i: Perikoper og kirkeår i oldkirken, Kbh. 2010, 11-50.

Epistel eller udgangslæsning – i: Teologisk Forum nr. 7/87 (Tillæg til Kristeligt Dagblad 27. juni 1987), s. 4-6, og nr. 8/87 (Tillæg til Kristeligt Dagblad 24. august 1987), s. 6-8. Genoptrykt i: Perikoper og kirkeår i oldkirken, Kbh. 2010, 51-69.

Philon og den oldkirkelige skriftfortolkning – i: Judendom och kristendom under de första århundradena, vol. 2, Stavanger 1986, 93-112.

N. Krogh Rasmussen og H. Villadsen: Nordiske oversættelser af patristisk litteratur – i: Lumen 18 (1975), 73-97.

Bibelanvendelsen i de på græsk overleverede homilier af Severian af Gabala. Utrykt guldmedaljeafhandling ved Aarhus Universitet 1974, 470 s.

 

Tilbage til startside.