sejrupvilladsen.dk

FORSIDE  
·  BIBLIOGRAFI   ·  FOREDRAG  ·  NOTATER  ·  CURRICULUM


Foredrag af Holger Villadsen

Efterfølgende er en selektiv liste over foredrag – hovedsageligt om patristiske og liturgiske emner. Foredragene anføres i omvendt kronologisk rækkefølge.
I det omfang de er publiceret, anføres oplysninger om publikation. Se nærmere i den personlige
bibliografi.
I flere tilfælde er der tilføjet link til en let redigeret pdf-version af det oprindelige manuskript.

2020, 20.oktober i Thorning: »Liturgisk frihed og liturgisk fasthed«. Foredrag ved provstikonvent i Ikast-Brande Provsti i anledning af den aktuelle liturgidebat: HVIL-18.pdf.

2017, 3. maj i Maribo: »Reformationen og gudstjenesterne i Danmark«. Foredrag ved møde i Lolland-Falsters Stiftskonvent. Publiceret i revideret form i: Holger Villadsen, Ordet og nadveren, København 2020, 145-165.

2016, 2. november i Odense: »Det liturgiske arbejde i Den danske Folkekirke historisk set«. Oplæg ved liturgidag for tre liturgiske arbejdsgrupper nedsat af biskopperne. Publiceret i revideret form i: Holger Villadsen, Ordet og nadveren, København 2020, 121-144.

2015, 3. november i Løgumkloster: »Hvorfor læser vi det, vi gør, i kirken? Om valget af gammeltestamentlige læsninger i Den Danske Alterbog 1992«. Talemanuskript og handout ved et kursus på Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter: HVIL-17.pdf.

2015, 26. oktober i Aalborg: »Om processen frem mod sidste alterbogsfornyelse«. Oplæg ved en studiedag som indledning til et bispemøde. Talemanuskriptet kan læses her: HVIL-15.pdf  

2014, 20. marts i Løgumkloster, konference om Kirken på Landet: »Og folket svarer – om gudstjeneste, folk og frivillighed«. En let redigeret version kan læses her som: HVIL-13.pdf.

2010, 23. august i Århus, Forum for Patristik: »De patristiske diskurser i Hans Baggers forord til Forordnet Alterbog 1688«. Manuskriptet og Hans Baggers forord kan læses her som: HVIL-12.pdf.

2008, 28. maj i Maribo Kloster, Theologisk Oratorium: »Filioque«. Manuskriptet kan læses her som PDF.

2007, 7. februar i Sædden ved Esbjerg, Sydvestjysk Folkeuniversitet: »Den ortodokse kirke og dens liturgi«. En let revideret udgave af manuskriptet kan læses her som: HVIL-04.pdf.

2007, 23. januar i København, Forum for Patristik: »Allegoristerne ler ad os! (PG 56,492). Om Severian af Gabalas hermeneutik«. Bearbejdelse af afsnit fra prisopgaven fra 1973.

2006, 23. januar i København, Forum for Patristik: »Genbrug af Gammel Testamente. Om anvendelsen af gammeltestamentlige læsninger i romersk gudstjenesteordning«. 

2003, 30. oktober i Maribo, Folkeuniversitetet: »Mission og teologi – den tidlige kristendom i Danmark«.

2003, 20. august i Oxford, Fourteenth International Conference on Patristic Studies: »Two, Three or Four Lessons in Constantinople in the Fourth Century«.

2002, 8. januar, Kirkehøjskolen i Nyborg: »Gudstjenestens udvikling fra reformationen til nutiden«.

2001, 10. september i Århus, Forum for Patristik: »Dansk patristik 1960-2000«. Revideret version af foredrag holdt 1.12.2000.

2001, 2. maj i Maribo, Lolland-Falsters Stiftskonvent: »Nikænum i dansk tradition«. Revideret version af foredrag holdt 20.8.2000.

2001, 26. april i Odense, kursusdag for præsterne i Fyens stift: »Dansk gudstjenesteordning fra Kirkeritualet 1685 til Gudstjenesteordning 1992«.

2000, 1. december, Aarhus Universitet i anledning af rektor, dr.phil. Henning Lehmanns 40-års jubilæum: »Dansk oldkirkeforskning 1960-2000«. Publiceret i let bearbejdet form samt udvidet med bilag i internettidsskriftet »Patristik«, nr. 6 (2007). Internetadresse: http://www.patristik.dk/Patristik6.pdf.

2000, 28. august i København, Forum for Patristik: »Nikænum i dansk tradition«.  Publiceret i omarbejdet form i Dansk Teologisk Tidsskrift 71 (2008), 1-27.

1998, 28. november i Esbjerg Folkeuniversitet: »Ny Rom – Konstantinopel«.

1998, 9. marts på Religionspædagogisk Institut i Løgumkloster: »Den pædagogiske dimension i gudstjenesten«.

1996, 10. november i Stormarkskirken, Nakskov: »Den ny bibeloversættelse i mødet med det liturgiske sprog«. Manuskriptet kan læses her som: HVIL-05.pdf.

1993, 19. januar, sogneaften i Glostrup: »Den ny gudstjenesteordning«. Foredraget holdt flere andre steder i 1993 og 1994.

1993, 7.-8. januar i Oslo, ved nordisk kontaktkonference for gudstjenesteliv: »Om den nye danske højmesseordning, lokal – dansk – økumenisk«. Manuskriptet kan læse her som: HVIL-07.pdf.

1992, 12.september i Lyngby, provstidag: »På vej til den ny gudstjenesteordning«. Manuskript med tilhørende bilag kan læses her: HVIL-09.pdf.

1992, 28. januar på Liselund ved Slagelse, provstekursus: »Arbejdet med biskoppernes forslag til ny gudstjenesteordning«. Foredraget holdt i forskellige versioner flere andre steder i foråret 1992.

1992, 23. januar på Frederiksberg, provstikonvent: »Gudstjenestekollekterne«.

1991, 20. august på Ry Højskole, Århus Stifts præstestævne: »Orientering om biskoppernes alterbogsforslag og ritualforslag«. Det oprindelige – alt for lange – manuskript kan læses som som: HVIL-10.pdf. Publiceret i revideret form med titlen »Introduktion til biskoppernes gudstjenesteoplæg juni 1991«, i: Præsteforeningens Blad 81 (1991), 749-757.

1991, 23. april, Amsterdam Workshop on Severian of Gabala: »The Johannine Text of Severian of Gabala«.

1990, 16. juni, Nyborg, oplæg til gruppearbejde på årsmøde for Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer: »Den nye Alterbog«.

1990, 18. maj i Løgumkloster, Præstehøjskolen: »Forholdet mellem liturgi og kirkeret – principielt og konkret«. Manuskriptet kan læses her som: HVIL-08.pdf.

1988, 30. oktober i Århus, Konvent for Kirke og Theologi: »Arven fra Synagogen i Oldkirkens Gudstjeneste«. Publiceret i omarbejdet form under titlen »Brugen af Det gamle Testamente i det ældste lektionar fra Jerusalem«, i: Overleveringen fra Herren, udg. af Udvalget for Kirke og Theologi, Sabro 1989, 35-57.

1988, 15. oktober, konference i Fribourg (Schweiz), Association Internationale des Études Arméniennes: »Greek Samples for a Greek Edition of Severian«.

1988, 25. maj på Øm Kloster, Theologisk Oratorium: »Bibellæsningernes liturgiske funktion belyst med eksempler fra de oldkirkelige ordninger i Jerusalem«.

1988, 14. marts i Lund, Collegium Patristicum Lundense: »Det tidlige perikopesystem i Konstantinopel ifølge Severian af Gabala«. Publiceret i revideret form i: Florilegium Patristicum. En festskrift till Per Beskow, ed. Gösta Hallonsten m.fl., Delsbo 1991, 233-257. Genoptrykt i: Holger Villadsen, Perikoper og kirkeår i oldkirken, Kbh. 2010, 101-127.

1988, 24.-25. februar, Kollokvium på Fuglsang (Lolland) om dansk højmesseordning, arrangeret af Theologisk Konvent af 21.2.1967. Konventets oplæg samt et resumé af kollokviet kan læses her som: Fuglsang88.pdf.

1987, 28. august i Oxford, Tenth International Conference on Patristic Studies: »Unedited Homilies on Genesis by Severian of Gabala«.

1987, 30. april på Aarhus Universitet, workshop om Chrysostomica and Pseudo-Chrysostomica: »The Lectionary System in Constantinople according to Severian of Gabala«.  Kan læses her som PDF: AAU1987.pdf

1986, 21. august i Lund, Andra nordiska patristikermötet: »Evangeliets lys – om de bibelske læsninger i østkirkens gudstjeneste (4. - 8. århundrede)«. Publiceret under titlen »Skrifternes segl. En oversigt over de bibelske læsninger i østkirkens gudstjeneste i 4.-8. århundrede«, i: Patristica Nordica 2, (= Religio 25), Lund 1987, 107-138. Genoptrykt i: Holger Villadsen, Perikoper og kirkeår i oldkirken, Kbh. 2010, 11-50.

1986, 19. marts ved stiftskursus på Fuglsang: »Tradition og fornyelse. De bibelske læsninger i oldkirken og i dag«. 

1985, 13. august på Utstein Kloster, Norge, Nordisk Patristikerprojekt: »Filon og den oldkirkelige skriftfortolkning«. Publiceret i: Judendom och kristendom under de första århundradena, vol. 2, Stavanger 1986, 93-112.

1978, 11. maj 1978 i Vesterborg, provstikonvent i Lolland Søndre Provsti: »De bibelske læsninger i oldkirken«.


For supplerende oplysninger, se bibliografi.

Tilbage til startside.