sejrupvilladsen.dk

FORSIDE  
·  BIBLIOGRAFI   ·  FOREDRAG  ·  NOTATER  ·  CURRICULUMKirken på Landet: Arbejdsgruppe 2012-2015

Det første sonderende møde blev holdt i Roskilde den 2. marts 2011 med deltagelse af biskop Steen Skovsgaard, akademileder Birgitte Stoklund fra Grundtvigsk Forum og mig fra Lolland-Falster Stift (provst emeritus). Udgangspunktet var et forslag om en konference om 'Udkantsdanmark'. Undervejs i mødet blev overskriften ændret til 'Kirken på Landet'.

Den 14. maj 2012 blev der holdt et møde i en styregruppe vedr. 'Kirken på Landet'. I mødet deltog sognepræst Birgitte Møldrup fra Grundtvigsk Forum, rektor Eberhard Harbsmeier og mig. Som det senere udviklede sig, blev det eneste møde i styregruppen. Jeg skrev et referat, som kan læses her (PDF).

Efter aftale på mødet i styregruppen blev der i sommerens løb 2012 nedsat en arbejdsgruppe, som skulle arbejde med et projekt om "kirken på landet". Arbejdsgruppen blev etableret i en samarbejde mellem Lolland-Falster Stift, Grundtvigsk Forum og Teologisk Pædagogisk Center Løgumkloster.

Arbejdsgruppen havde til opgave at sætte fokus på de særlige forhold for kirken på landet og overveje, hvordan folkekirken kan blive bedre til at være kirke for og med de folk, som bor på landet i dag.

Arbejdsgruppen bestod af: Birgitte Rosager Møldrup (sognepræst og tovholder), Holger Villadsen (provst emeritus, sekretær), Birger Nygaard (Folkekirkens Mission), Christina Rygaard Kristiansen (sognepræst i Tingsted), Gustav Gerstrøm (menighedsrådsmedlem i Ildved), Marie Hedegaard Thomsen (ph.d. fra Aarhus Universitet), Merethe Jørgensen (sognepræst i Åstrup) og Mogens Hess (menighedsrådsmedlem i Horbelev).

Arbejdsgruppen holdt 10 møder i årene 2012-2015, de fleste i Løgumkloster, de øvrige på Vartov. Jeg har samlet mødeindkaldelserne (programmerne), som blev sendt af Birgitte Møldrup. Se nærmere her (PDF).

Det var meningen, at jeg som sekretær skulle lave referater fra arbejdsgruppens møder. Men som det udviklede sig, fik jeg kun skrevet referat af de to første møder i 2012. De kan læses her (PDF).

Af de mange oplæg på møderne i arbejdsgruppen har jeg på min computer kun bevaret de oplæg, som jeg selv holdt. På mødet i marts 2013 havde jeg et oplæg, hvor jeg forelagde resultaterne af en stikprøveundersøgelse af gudstjenestestatistik for udvalgte landsogne og bysogne i Lolland-Falster Stift 2011. Oplægget kan læses her (PDF).

I tilknytning til arbejdet i arbejdsgruppen udarbejdede jeg et privat forslag til lægmandsgudstjeneste, når det ikke er muligt for sognepræsten at holde gudstjeneste. Forslaget kan læses her (PDF).

Arbejdsgruppen organiserede en konference om "Kirken på Landet", som blev holdt i Løgumkloster den 20.-22. marts 2014.
Konferenceprogrammet kan læses her (PDF).
Notater fra konferencens workshops kan læses her (PDF).

Ved konferencen i Løgumkloster marts 2014 var der tre korte indlæg fra medlemmer af arbejdsgruppen, herunder et oplæg fra mig om gudstjeneste med titlen: »Og folket svarer« – om gudstjeneste, folk og frivillighed. Læs oplægget her (PDF).

Repræsentanter fra arbejdsgruppen samt lektor Anita Hansen Engdahl var endvidere med til at arrangere et midtvejsseminar om "Kirken på Landet som en del af civilsamfundet". Seminaret blev holdt på Liselund den 1. juni 2015.
Programmet kan læses her (PDF).
Notater fra seminaret kan læses her (PDF).

Undervejs i arbejdet (2013-2015) udsendte Birgitte Rosager Møldrup på vegne af arbejdsgruppen nogle nyhedsbreve til baggrundsgruppen. Jeg har samlet dem i et enkelt dokument, som kan læses her ( PDF).

Der var planer om en hjemmeside. Et domænenavn og et webhotel blev erhvervet i 2013: www.kirkenpaalandet.dk. Planerne blev dog ikke rigtigt til noget, og der kom aldrig meget indhold på siden. Webhotellet er derfor nedlagt (febr. 2020), men indtil videre står jeg fortsat som ejer af domænenavnet.

I februar 2016 skrev Mogens Hess en personlig rapport om projektet med "Kirken på Landet". Han døde senere samme år. Rapporten kan læses her (PDF).

Arbejdet i den uformelle arbejdsgruppe 2012-2015 blev fortsat i et mere officielt projekt i perioden fra 2016 til 2020. Projektet financieredes af en særskilt bevilling fra Folkekirkens Fællesfond og var knyttet til Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter. Projektet har officiel hjemmeside på internetadressen: kirkenpaalandet.fkuv.dk.


Tilbage til startside.