Holger Villadsen - privat

www.sejrupvilladsen.dk

Dette er en privat hjemmeside tilhørende provst emer. Holger Villadsen.
Udover denne forside er der fire supplerende sider:Jeg er medlem af initiativgruppen bag Forum for Patristik. Den har selvstændig hjemmeside, som jeg redigerer på adressen: www.patristik.dk. Hjemmesiden har tre funktioner:
  • Informere om de halvårlige seminarer i Forum for Patristik 
  • Være base for internettidsskriftet »Patristik«
  • Være base for internetversionen af »Nordisk Patristisk Bibliografi«
Fra 1976 til 2008 boede jeg i Kappel på Vestlolland, hvor Kappel Stubmølle lå på den anden side af vejen. Jeg er formand for Kappel Stubmøllelaug, som har selvstændig hjemmeside: www.kappelstubml.dk.

I tilknytning til min tidligere funktion som liturgisk sekretær for biskopperne 1988-1994 har jeg flere gange deltaget i  nordiske kontaktmøder vedrørende liturgi og gudstjeneste. På  kontaktmødet i Løgumkloster 2007 blev det aftalt, at der skulle oprettes en informationsside om aktuel nordisk liturgi: www.nordiskliturgi.dk. Den blev oprettet i 2008, og jeg vil forsøge at holde den nogenlunde ajour. 

Tidligere var jeg formand for et lille teologisk bibliotek: Lolland-Falsters Stiftsbibliotek - Bibliotheca Felteriana. Bogsamlingen stammer især fra domprovst Immanuel Felter. Biblioteket ejes nu af Lolland-Falster Stift og befinder sig i bispegården i Nykøbing F. Den har selvstændig hjemmeside: www.felteriana.dk.

Min kone var 1975-2008 sognepræst i Kappel, men er siden 2008 sognepræst i Radsted og provst for Lolland Østre Provsti. Min nuværende bopæl er Radsted Præstegård. 

Postadresse: Holger Villadsen, Alleen 11, Radsted, DK-4990 Sakskøbing.
Telefon i Radsted Præstegård: 54 70 54 08.
Privat e-post: holger@sejrupvilladsen.dk