Holger Villadsen - privat

sejrupvilladsen.dk

Dette er en privat hjemmeside tilhørende provst emer. Holger Villadsen.

Udover denne forside er der fire supplerende sider:I 1997 var jeg med til at starte Forum for Patristik og har været med i initiativgruppen indtil 2021. I tilknytning til Forum for Patristik er der en hjemmeside på adressen
https://patristik.dk   Jeg redigerer hjemmesiden, som har tre funktioner:
  • Informere om de halvårlige seminarer i Forum for Patristik 
  • Være base for internettidsskriftet »Patristik«
  • Være base for internetversionen af »Nordisk Patristisk Bibliografi«
Fra 1976 til 2008 boede jeg i Kappel på Vestlolland, hvor Kappel Stubmølle lå på den anden side af vejen. Jeg er fortsat formand for Kappel Stubmøllelaug, som har selvstændig hjemmeside https://kappelstubml.dk 

I tilknytning til min tidligere funktion som liturgisk sekretær for biskopperne 1988-1994 har jeg flere gange deltaget i  nordiske kontaktmøder vedrørende liturgi og gudstjeneste. På  kontaktmødet i Løgumkloster 2007 blev det aftalt, at der skulle oprettes en informationsside om aktuel nordisk liturgi https://nordiskliturgi.dk
Det er mig, der redigerer siden, som blev oprettet i 2008 og senest blev ajourført i 2023. 

I perioden 2012 til 2015 var jeg sekretær i en uformel arbejdsgruppe "Kirken på Landet". Jeg har lavet en supplerende side med nogle informationer og tekster fra dette arbejde: KPL.

Tidligere har jeg også været formand for et biblioteksudvalg, der administrerede et teologisk bibliotek doneret af domprovst Immanuel Felter: Bibliotheca Felteriana. Biblioteket og dets hjemmeside er nu nedlagt, men på en supplerende side har jeg samlet nogle informationer om biblioteket og to foreløbige kataloger: Felteriana.


Postadresse: Holger Villadsen, Rådhusgade 25, DK-4990 Sakskøbing.
Mobiltelefon: 60 56 57 28.
Privat e-post: holger@sejrupvilladsen.dk